Doğanın Ötesinde…

Endüstri 4.0 mimarisiyle tasarlanan ”Akıllı fabrika” sistemiyle inşa edilen tesis sıfır atık hedefi ile tasarlanmıştır.

Minerra Taşyünü

Her yönüyle çevreci ve
ileri teknoloji bir üretim sistemiyle tanışın.

Endüstri 4.0 mimarisiyle tasarlanan ”Akıllı fabrika” sistemiyle
inşa edilen tesis sıfır atık hedefi ile tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir ve temiz bir dönüşüm sistemi ile tüm atıklar tekrar üretime dönüştürülerek, karbon ayak izini uluslararası standartların altına çekerek doğaya dost, insana ve çevreye saygılı bir üretim modeli oluşturulmuştur. Kendi elektriğini ve yardımcı hammaddelerini kendi üreten tesis; aynı zamanda bir AR-GE üssüne gibi çalışan laboratuvara da sahiptir.

Minerra Taşyünü Entegre Tesisi; Tedarikçi ve uygulamacı muhataplarının sürekli Eğitim ve Bilgilendirmelerinin sağlanacağı konferans salonu gibi yerleşkeler sayesinde, mesleki kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde çalışılarak nitelikli iş gücüne katkıda bulunmayı da hedeflemektedir.

İlkçağlardan günümüze kadar, birçok medeniyet için temel bir yapı malzemesi olan min eral taşlar; sahip olduğu sağlamlık ve dayanıklılık ile içinde bulunduğu medeniyetlerin izlerinin günümüze aktarılmasında önemli bir araç olmuştur.

Değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji ile birlikte yapı kültürünün, ilerleyen zamanlarda, değişmesi mineral taşların farklı biçimde kullanılmasına yol açmıştır.

İnsanlık tarihi ile başlangıç dönemlerinde doğadaki ham haliyle kullanılan taşlar, günümüzde elde edilen yeni teknolojiler sayesinde farklı yüzlere sahip olmuş ve nihayet; mineral taşlardan olan bazalt kayaçların yüksek sıcaklıkta ergitilip elyaf haline getirilmesi ile meydana gelen Taşyünü levhalar, yapı yalıtımı olarak tüm yaşamsal alanların ısıtılması, soğutulması, ses ve nem izolasyonlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Doğal Yapısının yanı sıra Minerra Taşyünü’nün çevreci üretim süreci ve sıfır atık politikası ile karbon ayak izimizi küçülterek ekosisteme verilen zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Çünkü gücüne inandığımız ‘taş’ ve parçası olduğumuz dünyanın bir doğası var