Akdağ Mineral Taşyünü

Fileli Köşe Çıtası

filelikosecitasi

Ürün Özellikleri

2,5 m uzunluğunda, PVC fileli köşe profilidir.

Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan profillerdir.

Uygulama Detayları

Pvc köşe profilleri, yalıtım levhaları üzerine file ile birlikte yüzeyin tümüne temas edecek şekilde oturtulmalıdır.

Fileli-PVC köşe profillerinin kullanılması durumunda, profilin filesi ile cephede kullanılan file üst üste getirilmeli, pvc köşe profili kullanılmasında ise, cephedeki donatı filesi, profilin altından köşeyi tamamen dönecek şekilde uygulanmalıdır.